Lõunatund Saatekava Kuula veebis
Nõmme Raadio
Nõmme Raadio
Rahva Raadio Selts
Meediapank
Teenused
Toimetus
Kontakt

Eesti Vabariigi võlg:
69 348 870 912,55 krooni


Sinu osa sellest võlast:
12 958,94 krooni


Meediapank
1. Rahvasuu rahast ja võlast
13:29 (7.72 MB)
Võlg on võõra oma.

2. Talgutest.
17:51 (10.21 MB)
Sui kes tantsib talgudes...

3. Talvistest talgutest.
17:33 (10.04 MB)
...talve talu uksedes.

4. Talgud mõisates
20:25 (11.69 MB)
Ega lolli poissi mõisa võeta

5. Õitsil käimisest.
19:00 (10.88 MB)
Õitsi, õitsi, hellad velled.

6. Magasiaidad - maarahva kindlustusseltsid.
16:29 (9.44 MB)
Küünlapäeva sula ja maretapäeva põud on nälja ema

7. Tartu suurpõlengutest.
29:25 (16.83 MB)
Tulekahju ja kirikuvitsa üle

8. Tartu tuletõrjest.
19:17 (11.04 MB)
Tuli on hää sulane, aga paha

9. Esimene Eesti aktsiaselts "Linda"
19:23 (11.09 MB)
Esimene on ikka kõige parem.

10. "Linda" seltsi kurb lõpp.
19:12 (10.99 MB)
Ega esimene vasikas karja ei kasvata.

11. Noor Jaan Tõnisson.
21:01 (12.03 MB)
Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea.

12. Kas Liivimaa kuningas või Koodi-Jaan?
19:23 (11.09 MB)
Metsas mitmesugusid puid, aga kõik ühe Looja loodud.

13. Jaan Tõnisson alustab ühistegevusega.
30:53 (17.68 MB)
Kui sa teisele ei taha anda, siis ära mine teise käest ka saama.

14. Tartu Hoiu-laenuühistu algusaegadest
20:54 (11.96 MB)
Kes vette ei hüppa, see ujuma ei õpi.

15. Tartu rahu laud - hoiupangalt laenatud.
25:12 (14.42 MB)
Aga ükskord algab aega...

16. Tsaariaegsetest rahadest
28:10 (16.12 MB)
Lase rubla minna, siis on ruumi teisel tulla.

17. Sergei Witte ja tsaaririigi kuldrublad
38:53 (22.25 MB)
Raha teenib meest, aga mees ei või raha teenida.

18. Rätsep Õhu õnneloosist
14:27 (8.27 MB)
Kun õnne om, sääl om ka õnnetust.

19. Kas sul on üks Kerenski raha?
27:59 (16.02 MB)
Raha teenida pole kunst, aga raha hoida on kunst.

20. Margad läksid, kroonid tulid.
25:25 (14.55 MB)
Vastne sadul, vana hobene.

21. Käsumajanduselt kasumajandusele.
28:04 (16.06 MB)
Kange om hummal, hummalest kangemb om uni.

22. Nelikümmend päeva Tartu oma raha.
24:52 (14.23 MB)
Iga vald toidab oma vaesed.