Lõunatund Saatekava Kuula veebis
Nõmme Raadio
Nõmme Raadio
Rahva Raadio Selts
Meediapank
Toimetus
Teenused

Eesti Vabariigi võlg:
69 348 870 912,55 krooni


Sinu osa sellest võlast:
12 958,94 krooni


Meediapank E-kiri
Grigori Medvedev - TÐERNOBÕLI VIHIK - 10
44:33 (40.79 MB)
Elamis- ja kasutuskõlbmatu maa kogupindala on võrreldav kolmveerandi Eesti maismaa pindalaga. Selle pindalahinnangu juures on arvestatud ka Sr-90-ga saastatuse piirnormi

Grigori Medvedev - TÐERNOBÕLI VIHIK - 9
36:30 (33.42 MB)
Elamis- ja kasutuskõlbmatu maa kogupindala 31 500 km2 on võrreldav kolmveerandi Eesti maismaa pindalaga. Selle pindalahinnangu juures on arvestatud ka Sr-90-ga saastatuse piirnormi

Grigori Medvedev - TÐERNOBÕLI VIHIK - 8
35:44 (32.72 MB)
Saastatud piirkondadest evakueeriti üle 300 000 inimese. Saaste riivas kergelt ka mõningaid Eesti piirkondi.

Grigori Medvedev - TŠERNOBÕLI VIHIK - 7
42:54 (39.27 MB)
Reaktorist välja paiskunud radioaktiivne pilv saastas suured alad Ukrainas, Venemaal ning eriti Valgevenes. Laiali paisatud radioaktiivse aine hulk ületas nelisada korda Hiroshima pommitamisel tekkinut.

Grigori Medvedev - TÐERNOBÕLI VIHIK - 6
34:47 (31.85 MB)
Atmosfääri paisati umbes pool reaktoris olnud radioaktiivsest joodist (I-131 poolestusaeg on 8 päeva), väga pika poolestusajaga tseesium-137 ja strontsium-90 (Cs-137 poolestusaeg on 30 aastat, Sr-90-l 29 aastat) ja mitmeid teisi lühema poolestusajaga isotoope (Cs-134, Zr-95, Nb-95, Xe, Ba-140, La-140).

Grigori Medvedev - TŠERNOBÕLI VIHIK - 5
38:00 (34.8 MB)
Hinnanguliselt kasvas reaktori võimsus 30 GW-ni, ületades kell 1:23:47 ligi kümme korda reaktori nominaalvõimsust. Plahvatus paiskas minema reaktori kaane ja purustas osa energiaploki katust.

Grigori Medvedev - TÐERNOBÕLI VIHIK - 4
36:17 (33.23 MB)
Plahvatuseni viisid kiiretest režiimimuutustest tingitud reaktori ebastabiilne olek, millest ei andnud tunnistust ükski kontrollseade, ja reaktori konstruktsiooni iseärasused

Grigori Medvedev - TŠERNOBÕLI VIHIK - 3
32:20 (29.61 MB)
Plahvatused rebisid reaktorilt kaane ja purustasid osaliselt energiaploki hoone.

Grigori Medvedev - TŠERNOBÕLI VIHIK - 2
41:51 (38.31 MB)
26. aprillil 1986 kell 1:23:40 öösel kasvas 4. reaktori võimsus reaktori peatamisel hüppeliselt. Võimsuse kasvades tekkis soojakolle.

Grigori Medvedev - TÐERNOBÕLI VIHIK - 1
49:13 (45.06 MB)
25. aprilli keskpäeval oli kavas seisata 4. reaktor plaaniliseks hoolduseks.