Lõunatund Saatekava Kuula veebis
Nõmme Raadio
Nõmme Raadio
Rahva Raadio Selts
Meediapank
Teenused
Toimetus
Kontakt

Eesti Vabariigi võlg:
69 348 870 912,55 krooni


Sinu osa sellest võlast:
12 958,94 krooni


Reklaam E-kiri

Reklaam

Meie reklaamiteenuse eripära on suund mängida tulemusele, et reklaamija saavutaks soovitu. Sellest tulenevalt on hinnapoliitika pisut tavatu. Oleme üldjuhul koos reklaamijaga analüüsinud nii reklaamija eelarvelisi võimalusi kui soovitavat tulemust ning juhuti ka jõudnud järeldusele, et reklaamida pole otstarbekas - st me ei püüa oma klientidele iga hinna eest eetriaega müüa vaid ennekõike pakkuda asist turundustööriista.

Poliitreklaami osas oleme eelistanud vältimise teed, kuivõrd usume, et meie kuulajad on väljakujunenud poliitilise maitsega. Mõningal määral oleme kummatigi poliitilist reklaami eetrisse lasknud, seda juhul kui küsimuse all on konkreetsed esitletavad isikud ja oleme veendunud nende usaldusväärsuses. Tavaliselt lahendame poliitreklaami puutuva vestluse teel. Oleme poliitikuid lubanud ka vestlussaatesse Lõunatund, kus nad saavad realiseerida demokraatlikku õigust ise ennast laia auditooriumi ees täis teha või tõestada oma maailmavaadet ja mõtlemisvõimet..

Reklaamiajad

REKLAAMIAJAD NÕMME RAADIO EETRIS

Hommik Ennelõuna Pärastlõuna Õhtu Öine aeg
04:50 08:50 14:50 20:30 00:30
06:20 11:40 15:30 21:20 02:20
07:30 13:30 18:30 22:50 03:40

EDENDAME KIRJAOSKUST – lehe- ja raamatureklaam.

Hommik Ennelõuna Pärastlõuna Õhtu Öine aeg
15:50
11:20 17:50
13:50 18:50

Normina oleme kirjaoskust, kui hädatarvilikku omadust, edendanud kas päris tasuta või siis minimaalse tasu eest. Loomulikult pääsevad sinna rubriiki ennekõike vaimuväärtusega teosed.

Venekeelne reklaam

REKLAAM VENE KEELES

  • 19:00 – 20:00 tööpäeviti saates PESNI O ÞIZNI
  • 23:00 – 06:00 R-L ja L-P trance-saates PROSTO LJOLIK

Hinnad

ÜLDÜLEVAADE HINDADEST

Temaatiline erisaade pikkusega ca 60 minutit – 320.-
Klippide tootmise maksumus lepitakse kokku eraldi.

Hindadele lisandub käibemaks.

Variareklaam on eetris 15 korda ööpäevas:

Eurodes THLÜ Eesti Vekslites
Päev 15.- +km 12.50.- +km
Nädal 80.- +km 75.- +km
Kuu 300.- +km 275.- +km
Kvartal 800.- +km 750.- +km
Poolaasta 1500.- +km 1400.- +km

Temaatilised reklaamid


"Edendame kirjaoskust!" - trükistereklaam on eetris 5 korda ööpäevas:

Eurodes THLÜ Eesti Vekslites
Päev 5.- +km 4.- +km
Nädal 30.- +km 25.- +km
Kuu 100.- +km 75.- +km
Kvartal 250.- +km 200.- +km
Poolaasta 400.- +km 350.- +km

"...mine parem kontserdile!" - üritusereklaam on eetris 15 korda ööpäevas:

Eurodes THLÜ Eesti Vekslites
Päev 7.- +km 5.- +km
Nädal 40.- +km 25.- +km
Kuu 120.- +km 100.- +km
Kvartal 300.- +km 250.- +km
Poolaasta 500.- +km 475.- +km

"Tõusvad tähed plaadimuusika tähistaevas!" - plaadireklaam on eetris 5 korda ööpäevas:

Eurodes THLÜ Eesti Vekslites
Päev 5.- +km 4.- +km
Nädal 30.- +km 25.- +km
Kuu 100.- +km 75.- +km
Kvartal 250.- +km 200.- +km
Poolaasta 400.- +km 350.- +km

Mainekujundusintervjuud, tootetutvustused, probleemsete küsimuste käsitlemine:

Vastavalt eraldi sõlmitavatele kokkulepetele eelistatavalt THLÜ liikmetele.

Kontakt

TELLIMINE:

  • (+372) 6 555 077