Lõunatund Saatekava Kuula veebis
Nõmme Raadio
Nõmme Raadio
Rahva Raadio Selts
Meediapank
Teenused
Toimetus
Kontakt

Eesti Vabariigi võlg:
69 348 870 912,55 krooni


Sinu osa sellest võlast:
12 958,94 krooni


Rahva Raadio Selts E-kiri

Koos oleme tugevad.

Rahva Raadio Seltsi liikmeiks on oodatud kõik ausameelsed isikud, kes soovivad ühises tegevuses anda oma panuse vaba meedia kestvusse ning arengusse Eesti Vabariigis.

Meie eesmärk

  • Laiendada Nõmme Raadio tehnilisi võimalusi ausa informatsiooni edastamiseks,
  • Täiendada Nõmme Raadio saatekava kodanikusaadete osas,
  • Anda kuulajaile parem võimalus teha Nõmme Raadiole kaastööd nii kirjasaatjana kui eetrisõnavõttude läbi,
  • Anda välja ning levitada hariva sisuga trükiseid,
  • Luua Rahva Raadio Seltsi liikmeile võimalus ühiselt arutada riigi arengu kitsaskohtade üle ning pakkuda välja lahendusi.
PÕHIKIRI
LIIKMEKS ASTUMISE AVALDUS