Lõunatund Saatekava Kuula veebis
Nõmme Raadio
Nõmme Raadio
Rahva Raadio Selts
Meediapank
Toimetus
Teenused

Eesti Vabariigi võlg:
69 348 870 912,55 krooni


Sinu osa sellest võlast:
12 958,94 krooni


Rahva Raadio Selts E-kiri

Koos oleme tugevad.

Rahva Raadio Seltsi liikmeiks on oodatud kõik ausameelsed isikud, kes soovivad ühises tegevuses anda oma panuse vaba meedia kestvusse ning arengusse Eesti Vabariigis.

Meie eesmärk

 • Laiendada Nõmme Raadio tehnilisi võimalusi ausa informatsiooni edastamiseks,
 • Täiendada Nõmme Raadio saatekava kodanikusaadete osas,
 • Anda kuulajaile parem võimalus teha Nõmme Raadiole kaastööd nii kirjasaatjana kui eetrisõnavõttude läbi,
 • Anda välja ning levitada hariva sisuga trükiseid,
 • Luua Rahva Raadio Seltsi liikmeile võimalus ühiselt arutada riigi arengu kitsaskohtade üle ning pakkuda välja lahendusi.

Liitumine Rahva Raadio Seltsiga.

Liikmeks astumiseks palume Teil saata kirjalik avaldus aadressil Rahva Raadio Selts, Jaama 1a, Tallinn, 11615 või edastada liitumisavaldus interneti teel.

Liitumine interneti teel.

 1. Täitke avaldus ja esitage see Rahva Raadio Seltsi juhatusele elektrooniliselt allkirjastatuna aadressil
 2. Tasuge sisseastumismaks 5 EUR Rahva Raadio Seltsi arveldusarvele 771000834563 LHV-s

  (rahvusvaheliste ülekannete puhul
  IBAN: EE597700771000834563
  BIC: LHVBEE22, AS LHV Pank)

 3. Juhatus vaatab avalduse läbi ja kinnitab selle, misjärel isik saab Rahva Raadio Seltsi liikmeks
PÕHIKIRI
LIIKMEKS ASTUMISE AVALDUS

  (0.22 MB)
 

  (0.17 MB)
 

  (0.29 MB)
 

 

  (0.62 MB)
 

  (1.5 MB)
 

  (12.39 MB)
 

  (10.74 MB)
 

 

  (5.32 MB)
 

 

  (0.08 MB)
 

 

  (0.32 MB)
 

  (202.85 MB)
 

  (0.02 MB)
 

  (12.29 MB)
 

  (0.38 MB)
 

 

  (18.65 MB)
 

  (0.18 MB)
 

 

  (0.08 MB)
 

 

  (3.04 MB)
 

 

 

  (8.31 MB)
 

  (1.37 MB)
 

  (0.61 MB)
 

 

  (0.1 MB)
 

  (0.59 MB)
 

  (2.6 MB)
 

  (0.75 MB)
 

  (0.39 MB)
 

  (0.23 MB)
 

 

 

  (0.7 MB)
 

  (1.73 MB)
 

 

 

 

  (0.83 MB)
 

 

  (0.07 MB)
 

  (3.06 MB)
 

  (4.41 MB)
 

  (0.2 MB)
 

  (0.06 MB)
 

  (0.18 MB)
 

  (3.63 MB)
 

  (1 MB)
 

  (0.18 MB)
 

 

  (0.35 MB)
 

 

  (0.44 MB)
 

 

  (0.25 MB)
 

  (0.01 MB)
 

  (0.13 MB)
 

 

  (1.36 MB)
 

  (0.29 MB)
 

  (0.07 MB)
 

  (0.16 MB)
 

  (0.21 MB)
 

  (3.34 MB)
 

 

 

 

  (0.8 MB)
 

  (3.02 MB)
 

  (0.3 MB)
 

  (0.12 MB)
 

  (0.16 MB)
 

  (1.77 MB)
 

  (0.26 MB)
 

 

  (0.31 MB)
 

 

 

  (1.46 MB)
 

  (0.17 MB)
 

  (0.47 MB)
 

  (0.08 MB)
 

  (25.96 MB)
 

  (0.78 MB)
 

 

  (1.03 MB)
 

  (22.05 MB)
 

  (1.09 MB)
 

  (0.14 MB)