Lõunatund Saatekava Kuula veebis
Nõmme Raadio
Nõmme Raadio
Rahva Raadio Selts
Meediapank
Teenused
Toimetus
Kontakt

Eesti Vabariigi võlg:
69 348 870 912,55 krooni


Sinu osa sellest võlast:
12 958,94 krooni


Meediapank
AJAMÄRGID - Taimi Uuesoo
01:59:09
Algselt (ja väga kaua) olid astroloogia ja astronoomia üks teadus. Tänapäeval uurib astronoomia kosmiliste objektide omavahelist kaugust, mõõtmeid, massi, liikumist, kiirust, asukohta jne. Kuna astronoomia põhineb uurimisandmetel, objektiivsetel vaatlustel, teaduslikel arvestustel, siis võib teda nimetada objektiivseks teaduseks. Astroloogias lisandub subjektiivsus. Horoskoobi koostamine on objektiivne astronoomiline protsess, aga selle seletamine subjektiivne astroloogiline protsess.
AJAMÄRGID - Juta Tani
02:02:47
Hakkasin tegema nõelravi, mida õppisin Leningradis. Nõelravile lisandus laser, sest ma ei tahtnud iga kord lapsi nõeltega torkida. Tegin natuke ka manuaalteraapiat ja erinevat liiki massaaži. Seejärel hakkasin pöörama tähelepanu filosoofiale ja õppima reikit.
AJAMÄRGID - Ravi Ramlov
02:04:53
Tarot – see on sajanditepikkune traditsioon, mis on kehastunud 78 kaardist koosnevas kaardipakis. Need kaardid on seotud inimese elu arhetüüpide ja situatsioonidega ning võimaldavad meil nii enda elu analüüsida kui heita pilk tulevikku varjava uduloori taha. Nendes kaartides on leidnud väljenduse kümnete, kui mitte sadade põlvkondade kogemus.
AJAMÄRGID - Maila Reimand
01:56:35
Maila Reimand ennustab kaartidega ning ta nimetab end pigem ravitsejaks, kes suudab inimesi aidata ka neid nägemata.
AJAMÄRGID - Tiina Varatalu
02:02:35
Me pöörame oma pilgud minevikku, sest usume, et oleme kaotanud õige tee jalge alt ja et inimesed minevikust teadsid midagi, mille oleme küll lootusetult unustanud, kuid mis tundub olevat eluliselt vajalik. Neil oleks justkui midagi tähtsat meile öelda. Kui neid minevikuloorist läbikumavaid varjukujusid hoolega silmitseda, võib hämmastusega märgata tuttavlikke näojooni - olemuse tooni. Sealt vaatavad vastu meie endi näod! Meie, kui nende lootusrikas tulevik ja nemad, kui meie salapärane minevik sulavad ühte ja järsku sa adud, et kõik, mida sa vajad, on sul juba olemas, on alati olnud ja jääb alati sinuga.
AJAMÄRGID - Valdek Põld
02:00:51
Me seame üles eesmärgi olla just niipalju kui võimalik Eesti-keskne ja eesti keelne. See tähendab seda, et tutvustada võimalikult paljusid Eesti esoteerilise vaimuelu üritusi, sündmusi, inimesi, tegijaid-nägijaid ja kohti. Selleks oleme me suure osa pühendanud isikukataloogile ja ajalookataloogile. Me loodame, et vaadates neid fotodega varustatud katalooge loengutest, messidest ja seminaridest, mida paljud Eesti vaimsed grupid korraldavad, leiate ehk ka endale midagi uut ja huvitavat või seltskonda kellega ühineda. ww.hot.ee
AJAMÄRGID - Pargivaht
01:57:47
Pargivaht on oma hingelaadilt kristlik müstik. Sõbrad ja tuttavad tunnevad teda kui süstemoloogi või paralingvisti. Tema nö ennustusmeetod – süstemoloogiline sünnikaart – koosnebki erinevate süsteemide sümbioosist – muuhulgas ka klassikaline üheksandsüsteemis numeroloogia. 35 aastat tagasi keerutas Pargivaht esimest korda taldrikut ja sealt kogu asi pihta hakkaski.
AJAMÄRGID - Villu Põldma
02:05:40
Sõda lõunamaades on juba alanud. Kui suured planeedid - Neptuuni, Uraan ja Pluuto - asuvad allpool silmapiiri, see tähendab ekvaatorist allpool, on tegemist kõrgendatud sõjaohuga just lõunamaades. Pluuto ja Uraani vastasseis tekitab plahvatusohtlikke pingeid. Lõunamaadeks tuleb . pidada kõiki neid riike, mis asuvad 49 laiuskraadist allpool. Maailma eri paigus toimuvad üksikud sõjad 2026. aastani ning veel pole põhjust rääkida kolmandast maailmasõjast. Alles seejärel kasvab protsess maailmasõjaks, sest mängu kaasatakse ka põhjamaad. Planeetide seis jõuab põhjamaade jaoks ohtlikku seisu alles 2047. aastal.
AJAMÄRGID - Milvi Koplus
02:08:35
Meie keha on nagu riided, mis kulunult kõrvale heidetakse, ja vabaneb meie hing ehk astraalkeha, mis vabanenult tõuseb kosmilisse ruumi puhkama. Kui eluülesanne on hästi täidetud, siis saab astraalkeha pika puhkepausi. Kui eluülesande täitmisel on tehtud suuri vigu või elu on varakult katkenud kas õnnetuse või raske haiguse tõttu, siis on astraalkeha puhkeaeg lühike. Ta saab uue eluülesande ning tal tuleb seda uues kehas asudes täitma hakata.
AJAMÄRGID - Marja-Leena Jaanus
01:58:16
Kord õhtutaevas nähti meteoori
ja vaatajatel kinni oli hing.
Kes imestas. Kes kähku miskit soovis;
kui ilus oli taevast pärit lind!
AJAMÄRGID - Jüri Henno
01:53:56
Aga prohvet Kreutzwald on ette näinud ka tänase päeva sündmusi: Mässamised rahva keskel... (“Lihula sündmused!”) teevad lugu alwemakse (“Valitsuse usaldus kahaneb!”). Või siis Kasu kasvab võõrastele -- “Millises pangas sul arve on?” hüüab teadjamees. “Rootslaste pangas!”.

Kodutrüki üllitatud raamatus “Kahe tulega rahvas” (1999) on anonüümne uurija toonud välja hulga prohvetlik­ke ennustusi “Alg-Kalevipojast”. Kui näiteks üks kirjakoht lubab templit Emajõe kaldale, siis tuleb siinkirjutajal kohe meelde seal just avatud hiiglaslik sammasehitis.
AJAMÄRGID - Edda Paukson
02:03:31
Astroloogia abistab inimest kas või abielukriiside või tervisliku probleemi korral. Või oletame, et keegi kaotab paugupealt töökoha. Mulle on nii paljud helistanud, nutavad läbi telefoni, vaata et otsivad juba nööri, aga ma vaatan inimese sünnikaarti ja saan öelda: "See ei olegi teile nii halb. Kui te kuidagi suudate majanduslikult aasta oodata, siis näete, et oli hea, et see juhtus. See seis avas teie ees uued, paremad võimalused." Tihtipeale see niimoodi on.
AJAMÄRGID - Aurelius Kristjohann
02:08:47
Ühel ja samal ajal toimub siin maailmas väga palju erinevaid asju ja planeedid ei seleta kõiki nende toimimist. Inimesed usuvad kõrgemasse mõtesse või tahtesse oma piiratud fantaasia, eneseuhkuse ja oma ebakindluse tõttu. Tegelikult on kõik sündmused ja nähtused mäng, milles juhus mängib energiaga ja mänguruumi piirideks on seadused. Mõte ja selle viljeleja inimene on evolutsiooni sünnitised. Sündmuste taga ei seisa mingit tahet või mõtet.