Lõunatund Saatekava Kuula veebis
Nõmme Raadio
Nõmme Raadio
Rahva Raadio Selts
Meediapank
Teenused
Toimetus
Kontakt

Eesti Vabariigi võlg:
69 348 870 912,55 krooni


Sinu osa sellest võlast:
12 958,94 krooni


Meediapank
Kabaree 140 - Kuulsuse lippude all
00:37:21
Juht ja Riigikantselr Adolf Hitleri üleskutse saksa rahvale 22. juunil 1941.
Kabaree 141 - Kuulsuse lippude all
00:29:02
Ainult hästi organiseeritud ja patriootilistest tunnetest innustatud väike Soome lükkas Nõukogude Liidu nõudmised tagasi.
Kabaree 142 - Kuulsuse lippude all
00:32:57
Rahvusvaheliste vahekordade reguleerimine Balkanil Saksamaa ja Itaalia juhtimisel oli ettevalmistuseks suurele diplomaatilisele aktile, mis on tõeliseks aluseks Euroopa uuele, kontinentalismi ideedele põhinevale poliitilisele süsteemile.
Kabaree 143 - Kuulsuse lippude all
00:27:23
Sõduri au on end pühendada täie innu ja ohvrimeelega isamaa ja rahva kaitsmisele ning vajaduse korral ohverdada ka oma elu.
Kabaree 144 - Kuulsuse lippude all
00:43:46
1941. aasta talve ja kevade jooksul pani Hitler kindla aluse Uue Euroopa ülesehituseks.