Lõunatund Saatekava Kuula veebis
Nõmme Raadio
Nõmme Raadio
Rahva Raadio Selts
Meediapank
Teenused
Toimetus
Kontakt

Eesti Vabariigi võlg:
69 348 870 912,55 krooni


Sinu osa sellest võlast:
12 958,94 krooni


Meediapank
Meid ootab helge tulevik - 1
00:31:21
Uurijad olid jaganud maailma tinglikult kümneks regiooniks...
Meid ootab helge tulevik - 2
00:35:00
Kui palju maad on vaja ühe Euroopa linnainimese üleval pidamiseks?
Meid ootab helge tulevik - 3
00:27:09
Veel üks võimalus on viimastel aastatel praktiseeritav meetod, mills sisuks on sotsiaalsete ja poliitiliste juhtimissuundade korraldamine läbi kaose.
Meid ootab helge tulevik - 4
00:25:31
Inimene kummardab asjade ees, ta tahab alati seda, mida teistel ei ole.
Meid ootab helge tulevik - 5
00:30:13
See on ilus teooria, aga praktikas need asjad nii lihtsalt ei käi.
Meid ootab helge tulevik - 6
00:24:02
Riigi ülesandena nägi ta ainult võrdse stardipositsiooni loomist ja loomulikult mitte mingit sekkumist eraäridesse.
Meid ootab helge tulevik - 7
00:26:53
Kriisi uus etapp peab alguse saama taas USA-st ning lahtine on ainult päev, millal börsid kukuvad.
Meid ootab helge tulevik - 8
00:25:01
Juhtus see, mida meie tänapäeva liberaalid ja monetaristid kardavad nagu tuld...
Meid ootab helge tulevik - 9
00:25:44
Vabaturule üleminekuks oli vaja majanduskriisi, olukorda, kus ühiskonnad seisavad taas valikute ees.
Meid ootab helge tulevik - 10
00:29:35
Kõik massirahutuse tunnused näitasid seda, et ohvrid ei jää tulemata.
Meid ootab helge tulevik - 11
00:32:36
Panga võlad ulatusid juba kuuesaja kolmeteistkümne miljardi dollarini.