Lõunatund Saatekava Kuula veebis
Nõmme Raadio
Nõmme Raadio
Rahva Raadio Selts
Meediapank
Teenused
Toimetus
Kontakt

Eesti Vabariigi võlg:
69 348 870 912,55 krooni


Sinu osa sellest võlast:
12 958,94 krooni


Meediapank
1. Rahvasuu rahast ja võlast
00:13:28
Võlg on võõra oma.
2. Talgutest.
00:17:50
Sui kes tantsib talgudes...
3. Talvistest talgutest.
00:17:32
...talve talu uksedes.
4. Talgud mõisates
00:20:25
Ega lolli poissi mõisa võeta
5. Õitsil käimisest.
00:19:00
Õitsi, õitsi, hellad velled.
6. Magasiaidad - maarahva kindlustusseltsid.
00:16:29
Küünlapäeva sula ja maretapäeva põud on nälja ema
7. Tartu suurpõlengutest.
00:29:24
Tulekahju ja kirikuvitsa üle
8. Tartu tuletõrjest.
00:19:17
Tuli on hää sulane, aga paha
9. Esimene Eesti aktsiaselts "Linda"
00:19:22
Esimene on ikka kõige parem.
10. "Linda" seltsi kurb lõpp.
00:19:11
Ega esimene vasikas karja ei kasvata.
11. Noor Jaan Tõnisson.
00:21:01
Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea.
12. Kas Liivimaa kuningas või Koodi-Jaan?
00:19:22
Metsas mitmesugusid puid, aga kõik ühe Looja loodud.
13. Jaan Tõnisson alustab ühistegevusega.
00:30:53
Kui sa teisele ei taha anda, siis ära mine teise käest ka saama.
14. Tartu Hoiu-laenuühistu algusaegadest
00:20:54
Kes vette ei hüppa, see ujuma ei õpi.
15. Tartu rahu laud - hoiupangalt laenatud.
00:25:12
Aga ükskord algab aega...
16. Tsaariaegsetest rahadest
00:28:10
Lase rubla minna, siis on ruumi teisel tulla.
17. Sergei Witte ja tsaaririigi kuldrublad
00:38:52
Raha teenib meest, aga mees ei või raha teenida.
18. Rätsep Õhu õnneloosist
00:14:27
Kun õnne om, sääl om ka õnnetust.
19. Kas sul on üks Kerenski raha?
00:27:58
Raha teenida pole kunst, aga raha hoida on kunst.
20. Margad läksid, kroonid tulid.
00:25:25
Vastne sadul, vana hobene.
21. Käsumajanduselt kasumajandusele.
00:28:03
Kange om hummal, hummalest kangemb om uni.
22. Nelikümmend päeva Tartu oma raha.
00:24:51
Iga vald toidab oma vaesed.