Lõunatund Saatekava Kuula veebis
Nõmme Raadio
Nõmme Raadio
Rahva Raadio Selts
Meediapank
Teenused
Toimetus
Kontakt

Eesti Vabariigi võlg:
69 348 870 912,55 krooni


Sinu osa sellest võlast:
12 958,94 krooni


Meediapank
Raik Saart - TERRORISM
00:31:39
Igapäevases kõnepruugis ei kasutata alati terrorismi samas tähenduses kui teeb seda seadusetäht. Terrorism on kuritegu EV seaduste järgi ja süüdistuse terrorismis võib saada märgatavamalt "süütumate" tegude eest kui seda on pommirünnak või selle kavandamine, kusjuures teatavatel tingimustel ei pruugi eelnimetatud teod üldse kvalifitseeruda terrorismina.
Raik Saart - TERRORISM
00:33:14
Raik Saart - TERRORISM
00:26:33
Raik Saart - TERRORISM
00:29:47
Raik Saart - TERRORISM
00:28:29
Raik Saart - TERRORISM
00:23:03
Raik Saart - TERRORISM
00:31:41
Raik Saart - TERRORISM
00:35:19
Raik Saart - TERRORISM
00:27:08
Raik Saart - TERRORISM
00:36:57
Raik Saart - TERRORISM
00:31:49
Raik Saart - TERRORISM
00:24:02
Raik Saart - TERRORISM
00:29:06
Raik Saart - TERRORISM
00:24:29
Raik Saart - TERRORISM
00:25:58
Raik Saart - TERRORISM
00:31:30